Inspekticidiniai skruzdėlių milteliai 100 g.

2,69 

Efektyvūs milteliai nuo skruzdėlių, 100g.

Apsaugai nuo vabzdžių patekimo į patalpas ištirpinkite miltelius vandenyje santykiu 1:10, tirpalu apipurkškite išorines pastato dalis (pamatus, durų staktas, langų rėmus ir pan.) arba mažą kiekį pabarstykite aplink pastatus ant skruzdėlių takų.

Pristatymas per 2-3 d.d.

Liko 4

Produkto kodas: 183 Kategorijos: ,

Aprašymas

Biocidinius produktus naudokite saugiai!  Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą. Esant poreikiui, papildomai pasikonsultuokite su pardavėjo, valstybinių kompetentingų institucijų ar tiekėjų į rinką atstovais. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. +370-5-236 2052, +370-687 53 378.

Skraidantiems ir ropojantiems vabzdžiams naikinti gyvenamosios, komunalinės, ūkinės, gyvulių auginimo paskirties pastatuose ir aplink juos, atliekų kaupimo ir šalinimo vietose.

Naudojimas: skruzdėlėms ir kitiems ropojantiems vabzdžiams naikinti ištirpinkite miltelius vandenyje santykiu 1:2, tirpalą teptuku patepkite vabzdžių susitelkimo vietose ir (ar) ant jų takų po mėnesio patepkite dar kartą.
Apsaugai nuo vabzdžių patekimo į patalpas ištirpinkite miltelius vandenyje santykiu 1:10, tirpalu apipurkškite išorines pastato dalis (pamatus, durų staktas, langų rėmus ir pan.) arba mažą kiekį pabarstykite aplink pastatus ant skruzdėlių takų.
Negyvenamosiose patalpose arba kai vabzdžių labai daug, ant popierinių padėkliukų užberkite 10-20 g miltelių ir išdėliokite patalpose vabzdžių susitelkimo vietose.
Skruzdėlėms naikinti naudokite kaip skystą jauką: ištirpinkite miltelius šiltame vandenyje santykiu 1:3 gautą tirpalą supilkite į žemą plokščią indelį, į kurį lengvai galėtų patekti skruzdėlės. Jauką išdėliokite ant skruzdėlių takų. Indelius su jauku apsaugokite nuo naminių gyvūnų ir kitų nekontroliuojamų vabzdžių.

Biocidinio produkto tipas. 18 produktų tipas. Insekticidas. Veikliosios medžiagos: permetrinas, CAS Nr. 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9, 0,5 %;
Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktas, gautas iš prasiskleidusių ir subrendusių Tanacetum cinerariifolium gėlių naudojant superkritinį anglies dioksidą, CAS Nr. 89997-63-7, EB Nr. 289-699-3, 0,01 %.

Atsargiai

Pavojingumo frazės. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra Permetrinas (ISO). Gali sukelti alerginę reakciją. Atsargumo frazės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. 

Kiekis pakuotėje 100 g
Prekinis ženklas Effect
Paskirtis Ropojančių vabzdžių poveikio kontrolės priemonė
Išfasavimas 100 g